r-Adler sp. z o.o.
Modliszewo 8B 62-200 poczta Gniezno | +48 61 425 87 92

Welcome to

r-Adler sp. z o.o.


firma meblowa

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy "R-Adler" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi i udoskonalonego produktu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. r-Adler Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie ogłoszenia o zamówieniu dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 209 000,00 EUR netto na zakup elementów projektu.

Elementy wchodzące w skład projektu: